Refundacja | Rampa nastawna. Odmień swoje codzienne życie!
Refundacja

Istnieje możliwość dofinansowania zakupu rampy nastawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Na stronach Miejskich lub Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej należy znaleźć odpowiedni druk. Jest to: Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Rampa umiejscowiona jest w specjalnie wykonanej ku temu wnęce w podłożu, w taki sposób, aby podczas pozycji złożonej nie utrudniała ruchu. Rozwiązanie konstrukcyjne rampy umożliwia łatwe i szybkie jej ustawienie w pozycji roboczej, a po przejeździe po niej wózka, powrotne złożenie. Ta cecha jest bardzo ważna w sytuacji, gdy może ona stanowić przeszkodę do normalnego wykorzystania pomieszczeń, w których jest zlokalizowana a jest wykorzystywana incydentalnie. Dotyczy to w szczególności pomieszczeń mieszkalnych, zamieszkałych również przez osoby zupełnie sprawne.

Po zamontowaniu jej zostaje ona zagłębiona w powierzchnię i tylko w stanie rozłożonym będzie widoczna. Rampa może stanowić moduł podjazdu, zwłaszcza wózków inwalidzkich w klatkach schodowych budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, kościołów, eliminując powszechnie występujące bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych. Szczególnie w tych przypadkach ważne jest bowiem aby rampa posiadała łatwość jej rozkładania i składania. W rampie zastosowano siłownik bramowy, który zapewnia funkcjonowanie wynalazku zarówno w zwyczajnych jak i w ciężkich warunkach atmosferycznych np. zimą.

Prace badawcze wykazały również kilka możliwości sposobów na uruchamianie rampy do stanu umożliwiającego przejazd po niej wózka a następnie złożenie jej do pozycji złożonej, nieutrudniającej ruchu pieszym. W standardowej wersji planowej do wdrożenia zastosowany zostanie mechanizm który uruchamiał będzie rampę poprzez specjalny przycisk zamontowany na słupie obok rampy. Po wjeździe na stopień/próg osoba ta powinna wcisnąć kolejny przycisk który umożliwi złożenie się rampy i całkowite „schowanie się” jej do podłoża.

Zamów już teraz

Dzięki rampie wózek może pokonywać przeszkody


Rozkładamy jednym przyciskiem, wówczas możemy z łatwością wjechać na rampęZobacz galerię zdjęć

Pokonujemy barierę w prosty sposób


Odwiedź portal rampa